Väitös Joensuun yliopisto - käytännöllinen teologia
Martti Muukkonen

syntynyt 1955, Hamina

ylioppilas, Jyväskylän harjoittelukoulu, 1974
TL, Joensuun yliopisto, 2000
YTM, Joensuun yliopisto, 1999

Väitösaika ja -paikka
20.11.2002, 12, sali H30

Väitöskirja
Ecumenism of the Laity. Continuity and Change in the Mission View of the World's Alliance of Young Men's Christian Associations, 1855 - 1955.

Vastaväittäjä
Emeritusprofessori Jouko Sihvo, Helsingin yliopisto

Kustos
Professori Reijo E. Heinonen, Teologinen tiedekunta


Ecumenism of the Laity. Continuity and Change in the Mission View of the World's Alliance of Young Men's Christian Associations, 1855 - 1955.

Maallikkoekumeniaa - Jatkuvuus ja muutos NMKY:n Maailmanliiton lähetysnäyssä 1855 - 1955


TL, YTM Martti Muukkosen väitöstutkimus selvittää, kuinka Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen lähetysnäky muuttui aggressiivisesta evankelioinnista koko ihmisen henkisen, fyysisen, hengellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tätä muutosta tarkastellaan NMKY:n Pariisin Basiksen tulkintamuutosten kautta vuosina 1855 - 1955.
1800-luvun alussa ilmaantui eri puolille Eurooppaa nuorten miesten uskonnollisia yhdistyksiä. Kun Lontoon NMKY perustettiin vuonna 1844, siitä tuli malli muille samankaltaisille yhdistyksille, joista useat omaksuivat saman nimen. Lontoon ohella toisen mallin muodostivat saksalaiset nuorukaisyhdistykset, jotka poikkesivat brittiläisestä mallista.
Vuonna 1855 kahdeksan maan NMKY-johtajat tapasivat Pariisin maailmannäyttelyssä ja perustivat NMKY:n Maailmanliiton. Liike levisi nopeasti kaikille mantereille ja kehitti sekä kansainvälisen kansalaisjärjestön tarvitsemia organisaatiomalleja että toimintamuotoja, joita olivat mm. nuorisotyö, liikuntakasvatustyö ja sotilaskotityö. Laajenemisen myötä NMKY:n oli sopeutettava missionsa uusien haasteiden mukaiseksi. Samaa perusmissiota sovellettiin niin erilaisissa kulttuuriympäristöissä kuin eri toimintamuodoissakin. Tämä vaikutti väistämättä myös koko liikkeen lähetysnäkyyn.
Tutkimusta varten kehitettiin sosiaalisen liikkeen, kolmannen sektorin ja maailmankuvatutkimuksen pohjalta organisaatiosipulimalli, jonka avulla muutosta tarkastellaan. Organisaation hitaimmin muuttuvaksi osaksi käsitetään sen ydin, joka koostuu identiteetistä, missiosta ja ideologiasta. Kuoriosassa ovat organisaation jäsenistö, johtajisto, rakenne ja sosiaaliset objektit. Konteksti puolestaan koostuu taloudellisista, poliittisista, kulttuurisista ja uskonnollisista mahdollisuusrakenteista.
Tutkimuksessa osoitetaan organisaatiosipulimallin avulla, kuinka eri tekijät muuttivat liikkeen lähetysnäkyä. Eri tekijöiden joukosta nousee muita selvemmin esiin maailmankuvan muutoksen vaikutus. Erityisesti vaikutti Jumalan valtakunta -käsitteen muuttuminen tuonpuoleisesta taivaan kaupungista, johon kristitty vaeltaa pois turmeluksen maasta, tämänpuoliseksi Jumalan luomakunnaksi. Koko maailman käsittäminen Jumalan valtakunnaksi johti NMKY-liikkeen korostamaan oikeudenmukaisuutta ja rauhaa Jumalan tahdon mukaisina tavoitteina. Tämä puolestaan johti erilaisiin sosiaaliprojekteihin, sotavanki- ja pakolaistyöhön sekä kansainvälisen ja uskonnollisen vuoropuhelun edistämiseen.
Mahdolliset muistamiset Suomen NMKY-liiton kehitysyhteistyöhön, Nordea 101950-66643.


Julkaisujen myynti

Takaisin tapahtumiin