Väitös Joensuun yliopisto - Yleinen historia, rikoshistoria
Satu Lidman

syntynyt 1973, Helsinki
kotikunta Helsinki

ylioppilas, Helsingin Rudolf Steiner -koulu, 1993
FL, Joensuun yliopisto, 2005
FM, Joensuun yliopisto, 2000

Opettajana Joensuun yliopiston Historian oppinaineessa (paleografia, keskiajan historia ja uuden ajan historia) vuodesta 2001.

Historiatieteen tutkijakoulun palkallisena tohtoriopiskelijana 2003-2007.

Väitösaika ja -paikka
30.05.2008, 12, H30, Agora

Väitöskirja
Zum Spektakel und Abscheu. Schand- und Ehrenstrafen als Mittel öffentlicher Disziplinierung in München um 1600.

Vastaväittäjä
Prof. Dr. jur. Hans Schlosser / Universität Augsburg

Hans Schlosser
Bernabeistrasse 1
D - 80639 München

Kustos
Professori Jukka Korpela, Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta


Zum Spektakel und Abscheu. Schand- und Ehrenstrafen als Mittel öffentlicher Disziplinierung in München um 1600.

Spektaakkelin ja inhotuksen nimissä. Häpeälliset rangaistukset julkisen kurinpidon välineenä Münchenissä 1500- ja 1600-lukujen taitteessa.


Siveelliseen puhtauteen pyrkiminen lisäsi kunnia- ja häpeärangaistuksia esimodernissa rangaistusjärjestelmässä

Filosofian lisensiaatti Satu Lidman tutkii rikoshistorian alaan kuuluvassa Joensuun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan häpeän ja kunnian merkityksiä 1500- ja 1600-lukujen taitteen rangaistuskäytännöissä.

Tutkimuksessa esimodernit julkiseen häpäisemiseen tähtäävät sanktiot jaetaan kahteen ryhmään sen perusteella, millä tavoin ne vahingoittivat tuomitun henkilön kunniaa: häpeä- ja kunniarangaistuksiin. Kunniarangaistukset vaikuttivat negatiivisesti tuomitun oikeusasemaan ja pakottivat hänet yhteisön ulkopuolelle. Häpeärangaistuksien seurauksena taas oli lähinnä huono maine, eikä tuomitulla ollut häpeärangaistuksen jälkeen juridisia esteitä jatkaa elämäänsä yhteisössä.

Yhteistä molemmille rangaistusryhmille olivat niiden symbolisuus, ruumiillisuus ja julkisuus. Nämä rangaistusrituaalit edellyttivät yleisön läsnäoloa, sillä ne tähtäsivät rikosten ennaltaehkäisyyn varoittavan esimerkin kautta. Niihin tuomittiin pääasiassa alempien yhteiskuntaluokkien edustajia.

Kunniarangaistus oli esimerkiksi häpeäpaalun, raipparangaistuksen ja karkotuksen yhdistelmä, jonka toimeenpanosta huolehti aina pyöveli. Siihen saattoi myös sisältyä silpomista.

Yleisempiä olivat kuitenkin häpeärangaistukset. Lieviä häpeärangaistuksia olivat muun muassa julkinen anteeksipyyntö ja istuminen niin sanotussa narrinkopissa, hieman ankarampia esimerkiksi nimen kirjoittaminen niin sanottuun juoppotauluun tai alkoholinnauttimiskielto. Ankarimmillaan häpeärangaistus saattoi olla esimerkiksi nöyryyttävä työpalvelus kahleissa tai seisominen kirkon edessä pyhäpäivänä kynttilä ja vitsakimppu kädessä.

Julkisen häpäisemisen merkityksen kasvuun vaikuttivat 1500-luvulla tapahtuneet muutokset oikeusjärjestelmässä, ajan kunniakäsitykset sekä uskonpuhdistuksen jälkeinen, uskonnollisesti latautunut ilmapiiri. Epärealistiset pyrkimykset niin sanottuun siveelliseen puhtauteen ja yhä uusien tekojen kriminalisointi johtivat rikollisuuden tilastolliseen kasvuun. Tämä aiheutti paikallisylimystöille rangaistuspaineita. Esivalta pyrki kontrolloimaan ja rankaisemaan muun muassa kansalaisten alkoholinkäyttöä ja sukupuolisuhteita sekä estämään ei-toivottujen ihmisryhmien, kuten vieraiden kerjäläisten, liikkumisen omalla alueellaan.

Tutkimuksen ensisijainen lähdemateriaali koostuu Münchenin kaupungin porvarisraadin tuomiokirjoista ja Baijerin herttuallisista mandaateista. Juridisesti perusteltu julkinen häpäiseminen oli kuitenkin yleiseurooppalainen ilmiö.

Satu Lidman on kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin Rudolf Steiner -koulusta vuonna 1993. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2000 ja filosofian lisensiaatiksi vuonna 2005 Joensuun yliopistosta. Hän on toiminut opettajana historian oppiaineessa Joensuun yliopistossa vuodesta 2001 lähtien.

Väittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.joensuu.fi/kuvat/painokuvat/2008/lidmansatu.jpg

Lisätietoja:
Satu Lidman, p. 050 5650782, satu(at)lidman.fi, www.lidman.fi

Väitöskirjan jakelusta huolehtii:
Peter Lang GmbH / Frau Ute Winkelkoetter
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Repräsentanz Hamburg
Schlüterstr. 12
D-20146 Hamburg

buero.hamburg@peterlang.com
+49 40 / 358 98 29
www.peterlang.de

ISBN: 978-3-631-581


Julkaisujen myynti

Takaisin tapahtumiin